Nieuwe tijden vragen om
duidelijke keuzes voor ondernemers.

Foto Salvatore Pastore

Bureau PIT is de business partner voor ondernemers die een volgende stap durven te zetten. Afwachten is geen optie.
U moet beslissen wat u gaat doen, maar ook wat u niet (meer) doet.


Als ondernemer kent u uw business, ziet u kansen.
Daar staat tegenover dat de wereld verandert. In het algemeen, maar ook in uw markt. Gecombineerd met de dagelijkse hectiek zorgt dat ervoor, dat het vaak lastig is om het overzicht te houden en de juiste beslissingen te nemen.
Binnen PIT hebben we de kennis en ervaring om dit te doorbreken en samen met de ondernemer de gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren.

De aanpak van PIT onderscheidt zich, doordat we niet geloven in consultants met (papieren) adviezen op afstand, theoretische modellen en urenfacturen.

Wij zijn ervaren ondernemers die actief mee werken met de ondernemer. Alleen op die manier wordt de strategie omgezet van een plan naar realiteit. Hierbij kan het gaan om het ontwikkelen van nieuwe business, een noodzakelijke turn around of het aankopen/verkopen van een onderneming.

Onze toegevoegde waarde zit in het scherp stellen van de strategie en doelen en in het mee uitvoeren van de acties die nodig zijn. Daarbij nemen we gezamenlijke verantwoordelijkheid in een rol als directie, interim management, project management of commissaris.

Foto Veer@lejournaille

Het kernteam van Bureau PIT bestaat uit John Nijsten (links) en Norbert Offermans (rechts).
Afhankelijk van de problematiek worden specialisten ingeschakeld uit het brede netwerk van PIT.